امار بازدیدکنندگان
General Statistics
Total Site Statistics 19752
Best Site Statistics Day 12/6/2016
Best Site Statistics Count 771
Today Site Statistics 14
Yesterday Site Statistics 6

خدمات الکترونیک

آدرس پستی

آدرس پستی : اهواز - شهر دانشگاهی - دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور - حنب اطلاع رسانی - مرکز تحقیقات دیابت
تلفکس : 06113369539
کد پستی : 15794-61357


ایمیل مرکز


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0